Informacje ogólne

 

Przedszkole „Pozytywka” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

 

  
   
Przedszkole „Pozytywka” funkcjonuje w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie umowy o użyczenie pomieszczeń zawartej pomiędzy urzędem i Fundacją Pozytywne Inicjatywy. 
 
Bliskość przedszkola i miejsca pracy zapewnia rodzicom i wychowankom komfort, pozwala też zaoszczędzić czas potrzebny na dojazdy. "Pozytywka" oferuje swoim podopiecznym najwyższą jakość wychowania przedszkolnego. Zapewnia ją specjalnie dobrana kadra, odpowiedni program z zajęciami dodatkowymi oraz warunki lokalowe i wyposażenie. To pierwsza tego typu placówka funkcjonująca urzędzie.
 
W trosce o bezpieczeństwo naszych maluchów i komfort rodziców sale przedszkola „Pozytywka” zostaną wyposażone zostały w monitoring z możliwością podglądu online. Każdy rodzic po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła będzie mógł na bieżąco obserwować, co dzieje się w sali swojego dziecka.
 
Widok sali żłobka będzie przesyłany za pośrednictwem łącza internetowego i kamery. Widok z kamery będzie udostępniony rodzicom/opiekunom prawnym dziecka uczęszczającego do przedszkola, dyrektorowi placówki oraz osobie nadzorującej działalność przedszkola ze strony Pozytywnych Inicjatyw.
 

 

 

Plan Przedszkola

 
Pozytywne Inicjatywy