Plan zajęć

 

PLAN DNIA
Godziny
Rodzaj zajęć
7.00 - 8.45
Schodzenie się dzieci do przedszkola, gry i zabawy dydaktyczne z udziałem nauczyciela, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, dowolne rysunki, rozmowy z rodzicami.
8.45 – 9.00
Gimnastyka poranna.
9.00 – 9.30
Śniadanie, toaleta poranna.
9.30 – 12.30
Zajęcia edukacyjne integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych prowadzone zgodnie z miesięcznym planem pracy opracowywanym na podstawie programu nauczania w przedszkolu, zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe przed obiadem.
12.00 – 12.30
Obiad, czynności higieniczne.
12.30 – 14.30
Poobiedni odpoczynek (leżakowanie młodszej grupy dzieci) aktywność własna dzieci, wynikająca z zainteresowań, głośne czytanie przez nauczyciela dowolnie wybranej książki, zajęcia plastyczne. Praca indywidualna.
14.30 – 15.00
Podwieczorek, czynności higieniczne.
15.00 – 17.00
Dowolne zajęcia, zabawy w kącikach zainteresowań, podejmowanie własnej inicjatywy w zabawie, rozmowy
z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
W odpowiedzi na potrzeby dzieci i rodziców planujemy organizację zajęć adaptacyjnych dla dzieci zaczynających naukę w przedszkolu w okresie pierwszego tygodnia zajęć. Będą one polegały na krótszym pobycie dziecka w przedszkolu, zabawach integracyjnych, tak, aby dzieci nie odniosły wrażenia wydłużającego się czasu po "oderwaniu" od domu rodzinnego.
 

 
Pozytywne Inicjatywy