Organ prowadzący

 

  
Flota Pozytywnych Inicjatyw  

Pozytywne Inicjatywy narodziły się z marzeń i ambicji grupy ludzi pochodzących z powiatu puckiego. Postanowili oni zmieniać na lepsze swoje otoczenie i środowisko. Zapragnęli, aby ten region stawał się coraz bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Po prostu - aby żyło się tu lepiej, pozytywniej.

 

Integracja Polski z Unią Europejską dała nam niepowtarzalną szansę rozwoju Małych Ojczyzn. Dlatego na podejmowanie przez nas inicjatywy, programy i projekty pozyskujemy środki zewnętrzne-unijne. Staramy się jak najbardziej kreatywnie wykorzystywać dane nam źródła tak, by służyły one wielowymiarowemu społecznemu rozwojowi. Wierzymy, że w naszym regionie jest ogromny potencjał, który trzeba tylko umiejętnie uruchomić. By móc efektywnie realizować nasze pomysły odpowiadając na potrzeby regionu działamy jako grupa współpracujących ze sobą instytucji specjalizujących się w różnych dziedzinach. Opierając się na zasadzie pomocniczości udało nam się stworzyć zespoły ludzi posiadających wiedzę i doświadczenie w wielu dyscyplinach.

 

 

   
  Nagrywanie "Fali Dobra"

Projektami, z których jesteśmy szczególnie dumni są: 

 • Utworzenie sieci ponad 60 żłobków na terenie całego województwa pomorskiego, które patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Utworzenie sieci 10 przedszkoli na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego
 • Utworzenie Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Małe Morze, Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum Akademickie, Liceum Służb Mundurowych, Technikum Informatyczne
 • Utworzenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku
 • Zbudowanie i prowadzenie Muzeum Kocham Bałtyk
 • Stworzenie własnej floty jachtów oraz szkoły pod żaglami
 • Realizacja cyklicznego projektu "Fala Dobra"

 

 

   
  Sala kreatywności w naszej szkole

Będąc otwartymi na potencjał i doświadczenie innych prowadzimy stałą współpracę przy realizacji wspólnych projektów m.in. z:

 • Polską Akcją Humanitarną
 • Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
 • Gdańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym
 • Uniwersytetem Gdańskim 
 • Politechniką Gdańską
 • Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Miastem Gdańsk

 

 
Pozytywne Inicjatywy